Hankkeet

Turvaa teille – äideille ja lapsille 2017-2018

Hankkeen tavoitteena on lisätä erityisesti kotona olevien maahanmuuttajaäitien liikenneosaamista ja -turvallisuutta ja sitä kautta vaikuttaa myös heidän lastensa liikennekäyttäytymiseen. Tarkoituksena on pitää toiminnallisia teematilaisuuksia matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja tutustua liikenneympäristöön ja asiointimatkoihin yhdessä kävellen.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe käynnistyy lokakuussa 2017 hankkeen suunnittelulla ja valmistelulla. Toinen vaihe aloitetaan vuoden 2018 alussa, jolloin keskitytään käytännön toimenpiteisiin ja tapaamisiin kävelykierroksineen. Kolmannessa vaiheessa syksyllä 2018 juurrutetaan, levitetään ja raportoidaan hankkeen tuloksia. Kohderyhmä ovat maahanmuuttajaäidit lapsineen.

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus 10 125 euroa (sis. alv)

Liikennepartiolaiset 2017-2018

Tehtaankadun ala-aste toimii pilottina hankkeessa, jossa liikennepartiolaiset ovat koulun kuudesluokkalaisia, vapaaehtoisia oppilaita. Heidän tehtävänään on partioida pareittain koulun läheisyydessä sijaitsevissa turvallisissa tienylityspaikoissa aamulla ennen koulun alkua ja iltapäivällä sen päättyessä ja avustaa erityisesti koulutiensä aloittaneita ekaluokkalaisia tien ylittämisessä.

Tuotteistaminen vuoden 2017 kokemusten pohjalta tehdään syksyn ja kevään 17-18 aikana. Kevään 2018 aikana toteutetaan liikennepartiolaisten kevätretki ja valmistellaan syksyn liikennepartiolaistoimintaa. Kohderyhmä ovat 12-13-vuotiaat kuudesluokkalaiset.

Tieliikenteen turvallisuustoiminnan edistämisen valtionavustus 5 250 euroa (sis. alv)