Tietosuoja

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen Tuulan turvapuoti -verkkokaupassa ei edellytä rekisteröitymistä. Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry kerää asiakkaalta tarpeelliset henkilötiedot tilauksen toteuttamiseksi.

Rekisterinpitäjä
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
Orioninkatu 8, 00550 Helsinki
hely(at)hely.fi
+358-9-454 3569
Y-tunnus 0786006-2

Rekisteriasioita hoitaa
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
Orioninkatu 8, 00550 Helsinki
hely(at)hely.fi
+358-9-454 3569

Rekistereiden nimet
Verkkokaupan asiakasrekisteri, mopokoulun oppilasrekisteri, sidosryhmien postituslista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot, vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

Oppilasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, asiakkaan huoltajan etu- ja sukunimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Sidosryhmien postituslista: etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite

Yhdistys ei kerää eikä tallenna asiakkaiden pankkiyhteystietoja eikä luottokorttitietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot yhdistyksen tietojärjestelmissä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto Eu:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Asiakasrekisterien tiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekistereihin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna yhdistyksen asiakaspalveluun. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa, jolloin asiakkaalla on oltava mukana henkilöllisyystodistus. Yhdistys vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti henkilötietolain mukaisesti. Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää yhdistykselle pyynnön virheen korjaamiseksi.