Tieliikenteen turvallisuudesta periaatepäätös 15.12.2016

Valtioneuvosto linjaa tuoreessa periaatepäätöksessään toimet, joilla edistetään tieliikenteen turvallisuutta niin kuljettajien, ajoneuvojen kuin teidenkin osalta. Periaatepäätös luo edellytyksiä liikenneturvallisuutta lisäävälle automaatiolle ja digitalisen tiedon hyödyntämiselle liikenteessä.

Periaatepäätöksen pitkän aikavälin visiona on, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

– Liikenneturvallisuusvision tavoite on haastava, mutta saavutettavissa. Periaatepäätös on linjauspaperi tieliikenteen lainsäädännön ja turvallisuustyön kehittämiselle, mutta myös tärkeä tuki liikenteen digitalisaation ja automatisaation edistämistoimille, kuvailee liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner hallituksen periaatepäätöstä.

Selkeät säännöt edistävät liikenneturvallisuutta

Periaatepäätös koostuu seitsemästä tieliikenteen turvallisuuteen vaikuttavasta asiakokonaisuudesta. Näitä ovat muun muassa liikennesääntöjen selkeyttäminen, liikennevalvonnan tehostaminen, turvallisempien ajoneuvojen lisääminen ja automaattiseen liikenteeseen varautuminen, tieverkon turvallisuuden varmistaminen, ajo-opetus- ja tutkintojärjestelmän uudistaminen sekä rattijuopumusten ja muiden ajokuntoon vaikuttavien tekijöiden vähentäminen.

– Periaatepäätös on hallituksen kärkihankkeiden mukainen. Se edistää normienpurkua ja tukee yhteiskunnan digitalisaatiota. Lisäksi periaatepäätös tukee sisäisen turvallisuuden toteutumista, nopeuttaa oikeusprosesseja sekä mahdollistaa tuomioistuinlaitoksen keskittymisen ydintehtäviinsä. Normien purkaminen konkretisoituu valmistelussa olevan tieliikennelain myötä. Liikennesääntöjen selkeyttäminen ja niiden parempi noudattaminen vähentävät lähivuosina tehokkaasti liikenneonnettomuuksia, ministeri Berner uskoo.

– Linjaukset toimivat ohjenuorana myös tulevaisuuden digitaalisille liikenneratkaisuille. Esimerkiksi liikenteen automaatio tulee lisäämään liikenteen ja kuljetusten turvallisuutta sekä tehokkuutta, ministeri Anne Berner lisää.

Periaatepäätöksen toteutumista seurataan mittareiden avulla. Mittareita ovat muun muassa liikennesuoritteiden määrä ja liikennepalveluiden saatavuus sekä kuljettajaa avustavien laitteiden ja palveluiden lukumäärä ja automaattisten ajoneuvojen liikennesuoritteiden sekä niiden aiheuttamien onnettomuuksien lukumäärä. Liikenteen turvallisuusvirastoon Trafiin perustetaan ryhmä, jonka tehtävänä on seurata periaatepäätöksen toteutumista muun muassa näiden mittareiden avulla.

Valtioneuvosto hyväksyi tieliikenteen turvallisuutta edistävän periaatepäätöksen 15. joulukuuta 2016.

Lisätietoja
yksikön johtaja Timo Kievari, p. 0295 34 2620
liikenneneuvos Leif Beilinson, p. 0295 34 2572

Julkaisu: Tiedosta liikenneturvallisuutta. Valtioneuvoston periaatepäätös tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi (2016)

Pe 31.5 AP tavoitat meidät puhelimitse / sähköpostilla

Pe 31.5 suljemme klo 15