Urheilutapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt

Kirje Suomen Palloliitolle ja Stadion-säätiölle 11.11.2014

Urheilutapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt

Olemme saaneet tietoomme, että Jalkapallostadionin urheilutapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet vaaratilanteita ja onnettomuuksia Urheilukadun pyörätietä kulkeville pyöräilijöille.

Urheilukadun ja Stadionkujan liittymässä tapahtui 8.9.2012 auton ja pyöräilijän törmäys (paikka: tinyurl.com/lo6h2hb). Oikeuskäsittelyn (31.3.2014) mukaan onnettomuuden syynä voidaan pitää sitä, että kulkulupia tarkistavat liikenteenohjaajat olivat pysäyttäneet Stadionkujalle kääntyneen auton poikittain pyörätielle.

Suosittelemme, että tarkistatte liikennejärjestelyjänne ja ohjeistatte liikenteenohjaajianne seuraamaan tarkemmin myös pyöräliikennettä Urheilukadun vilkkaalla pyörätiellä. Jos stadionille kääntyviä autoja on tarve pysäyttää, ne tulisi pysäyttää ennen pyörätietä. Jos liikenne täytyy jostain erityisestä syystä pysäyttää pyörätien jälkeen, niin liikenteenohjaajien tulee ehdottomasti varmistaa, etteivät autot pysähdy edes osittain pyörätielle, eikä törmäyksiä pääse tapahtumaan.

Vaikka kääntyvä autoilija on velvollinen väistämään suoraan ajavia pyöräilijöitä, käräjäoikeus vapautti sekä pyöräilijän että autonkuljettajan syytteistä (R 13/1041). Tuomiosta on luettavissa liikenneohjaajien osuus onnettomuuteen johtaneessa tapahtumaketjussa. Rivien välissä heitä voi pitää jopa syyllisinä törmäykseen, vaikka he eivät tässä tapauksessa vastaajina olleetkaan.

Mainitussa onnettomuudessa selvittiin lähinnä omaisuusvahingoilla, ja henkilövahingot jäivät vähäisiksi. Paljon pahemminkin olisi voinut käydä.

Toivomme, että jatkossa otatte liikennejärjestelyissänne kaikki liikenteen osapuolet huomioon.

Ystävällisin terveisin
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys

Liukuesteet ovat halpa henkivakuutus

Eräs suutari kertoi kerran, kuinka asiakas ei ollut raaskinut ostaa muutaman kympin liukuesteitä. Jonkin ajan kuluttua sama asiakas palasi jalka paketissa ja totesi, että liukuesteet olisivat tulleet edullisemmaksi kuin pitkä toipuminen ja sairasloma.

Kaatumisia ja liukastumisia on kutsuttu suomalaiseksi kansantaudiksi. Ensiapuun hakeutuu vuodessa noin 80 000 ihmistä kaatumisen seurauksena. Yhden kaatumistapaturman hinta on keskimäärin 6000 euroa ja vuosittain kaatumiset aiheuttavat noin 600 miljoonan euron kustannukset vakuutuskorvauksineen. Joka kolmas suomalainen liukastuu talvella. Kaatuminen on ikääntyvien yleisin tapaturma − joka toinen yli 65-vuotiaan kaatuminen johtaa vammaan. Vakavimpia seurauksia ovat kallovammat ja lonkkamurtumat. Lukuja tärkeämpää on kuitenkin inhimillinen kärsimys, jonka kaatuminen ja siitä johtuva loukkaantuminen aiheuttaa. Erityisesti ikäihmisillä loukkaantuminen rajoittaa toimintakykyä sekä kaventaa elämänpiiriä. Noin kolmasosa jää pysyvään laitoshoitoon vakavan kaatumistapaturman seurauksena. Valtaosa kuolemaan johtaneista tapaturmista on kaatumisia.

Liukastumistapaturmien ehkäisyä tulisi ajatella kokonaisuutena. Jos talvikunnossapidosta säästetään, kulut näkyvät sairaanhoidossa. Yksilön vastuuta ei voi myöskään unohtaa. Nykyään markkinoilla on paljon erilaisia liukuesteitä ja nastakenkiä eri hintaluokissa. Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry on edistänyt turvallista liikkumista liikenteessä jo 25 vuotta ja yhdistykseltä saa hankittua mm. laadukkaita liukuesteitä. Kaatumisia ehkäistään myös lihaskunnon ja tasapainokyvyn ylläpitämisellä.

Helsingin kaupungilla on ilmainen tekstiviestipalvelu, joka varoittaa liukkaasta kelistä. Ohjeet palvelun avaamiseen saa osoitteesta liukastumisvaroitus.fi.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
hallitus, työntekijät ja jäsenjärjestöt

Pe 31.5 AP tavoitat meidät puhelimitse / sähköpostilla

Pe 31.5 suljemme klo 15