Urheilutapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt

Kirje Suomen Palloliitolle ja Stadion-säätiölle 11.11.2014

Urheilutapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt

Olemme saaneet tietoomme, että Jalkapallostadionin urheilutapahtumien aikaiset liikennejärjestelyt ovat aiheuttaneet vaaratilanteita ja onnettomuuksia Urheilukadun pyörätietä kulkeville pyöräilijöille.

Urheilukadun ja Stadionkujan liittymässä tapahtui 8.9.2012 auton ja pyöräilijän törmäys (paikka: tinyurl.com/lo6h2hb). Oikeuskäsittelyn (31.3.2014) mukaan onnettomuuden syynä voidaan pitää sitä, että kulkulupia tarkistavat liikenteenohjaajat olivat pysäyttäneet Stadionkujalle kääntyneen auton poikittain pyörätielle.

Suosittelemme, että tarkistatte liikennejärjestelyjänne ja ohjeistatte liikenteenohjaajianne seuraamaan tarkemmin myös pyöräliikennettä Urheilukadun vilkkaalla pyörätiellä. Jos stadionille kääntyviä autoja on tarve pysäyttää, ne tulisi pysäyttää ennen pyörätietä. Jos liikenne täytyy jostain erityisestä syystä pysäyttää pyörätien jälkeen, niin liikenteenohjaajien tulee ehdottomasti varmistaa, etteivät autot pysähdy edes osittain pyörätielle, eikä törmäyksiä pääse tapahtumaan.

Vaikka kääntyvä autoilija on velvollinen väistämään suoraan ajavia pyöräilijöitä, käräjäoikeus vapautti sekä pyöräilijän että autonkuljettajan syytteistä (R 13/1041). Tuomiosta on luettavissa liikenneohjaajien osuus onnettomuuteen johtaneessa tapahtumaketjussa. Rivien välissä heitä voi pitää jopa syyllisinä törmäykseen, vaikka he eivät tässä tapauksessa vastaajina olleetkaan.

Mainitussa onnettomuudessa selvittiin lähinnä omaisuusvahingoilla, ja henkilövahingot jäivät vähäisiksi. Paljon pahemminkin olisi voinut käydä.

Toivomme, että jatkossa otatte liikennejärjestelyissänne kaikki liikenteen osapuolet huomioon.

Ystävällisin terveisin
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys

Pe 12.7 tsto on kiinni