Jalkakäytäväpysäköinti kuumentaa tunteita – mikä ratkaisuksi ongelmaan?

TIEDOTE 24.5.2018

Jalkakäytäväpysäköinti kuumentaa tunteita – mikä ratkaisuksi ongelmaan?

Pyöräilijät, autoilijat, vammaiset, pysäköinninvalvonta, poliisi ja liikennesuunnittelijat kohtasivat keskustelutilaisuudessa keskiviikkona. Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen järjestämässä tilaisuudessa keskusteltiin tunteita kuohuttavasta aiheesta: autojen jättämisestä jalkakäytäville ja pyöräteille.

Laki sallii joissakin tarkoin määritellyissä tapauksissa auton pysäyttämisen myös kevyen liikenteen väylälle, kun tarkoituksena on lastata tai purkaa raskasta kuormaa. Se ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa jalkakäytävän tai pyörätien käyttäjille. Pahimmillaan autot tukkivat väylän niin, että sen käyttäjät joutuvat menemään ajoradalle. Autoja myös pysäköidään jalkakäytäville ja pyöräteille ilman, että siihen olisi mitään laillista perustetta.

Facebookin Minä pysäköin pyörätielle -ryhmässä jaetaan kuvia, joissa autot on pysäköity laittomasti ja turvallisuutta vaarantaen kevyen liikenteen väylälle. Ongelma koskettaa myös jalankulkijoita sekä heidän joukossaan muun muassa näkövammaisia.

Poliisitarkastaja: poliisi voisi tehdä enemmän pysäköinninvalvontaa

Pysäköinninvalvonta kirjoitti Helsingissä vuonna 2016 sakkoja 166 170, joista jalkakäytävälle pysäköimisestä 7856. Helsingin kaupungin johtava pysäköinnintarkastaja Jonathan Lagerquist kieltäisi kokonaan pysäyttämisen jalkakäytävillä, kuten on tehty muissa pohjoismaissa. Hänen mielestään tieliikennelaki on epäselvä pysäköinninvalvonnan kannalta.

Käytännössä valvontaa suorittavat pysäköinninvalvonta ja poliisi. Poliisitarkastaja Konsta Arvelinin näkemyksen mukaan laki on helppotulkintainen, mutta resurssit ovat rajalliset.

– Pysäköinninvalvonta on vähätöistä hommaa, ja poliisi voisi tehdä sitä huomattavasti enemmän. Poliisihallitus viestii yksiköille, että pysäköinninvalvontaa saa tehdä. Sillä on liikennerikollisuuden kitkemisen ohella yhteys liikenneturvallisuuteen.

Liikenne pitäisi nähdä kokonaisuutena

Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjien toimitusjohtaja Jaakko Pajula painottaa, että Helsinki elää kauppaliikkeistä, ravintoloista ja palveluista, ja niitä ei olisi ilman jakeluliikennettä, takseja ja joukkoliikennettä. Helsingin takseilla on päivässä noin 38 000 asiakasajoa ja lähes 14 miljoonaa autoon nousemista ja poistumista vuodessa.

Liikennepalvelulakiin 1.7. tuleva uudistus poistaa taksikuskien koulutuksen. Helsingin Taksiautoilijoiden toiminnanjohtaja Anssi Roitto ei pidä muutosta hyvänä.

– Tärkeintä kaupunkiympäristössä liikkumisessa on kuitenkin liikennemuotojen segmentoinnin lopettaminen ja liikenteen näkeminen kokonaisuutena. Kaikilla pitäisi olla turvallista mutta myös mukavaa.

Ratkaisuehdotuksiksi tarjottiin tehokkaamman valvonnan ja selkeämmän ohjeistuksen ohella jakeluautojen ilmaista pysäyttämistä maksullisiin parkkiruutuihin, kuljetuksien hoitamista yöllä ja pienemmän kuljetuskaluston käyttöä keskustassa.

Lisätiedot:
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
vt. toiminnanjohtaja Satu Lehtinen
puh. 041 519 4869

Kuva: Jani Jakonen

Pysäköinninvalvonta vastaa: suojatiesäännös ja virhemaksu

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys sai viestin Viiskulmasta:

Tervehdys!
Olen autoilija, pyöräilijä ja jalankulkija Viiskulmasta. Etelä-Helsingissä on hälyttävästi yleistynyt pysäköinti alle 5 m päähän suojateistä. Tätä esiintyy erityisesti iltaisin, kun parkkipaikoista on pulaa ja valvontaa on vähemmän.
EHDOTUS: 
pysäköintivirhemaksu on aina kaksinkertainen, jos autoilija pysäköi autonsa alle 5 m päähän suojatiestä.

Välitimme ehdotuksen pysäköinninvalvontaan. Kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila vastasi, että Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikassa edistetään virhemaksun määräytymistä moitittavuuden perusteella.

Piittaamattomuus suojatiesäännöksien noudattamisessa on valitettavan yleistä. Tänäkin vuonna on annettu jo 3000 virhemaksua tällä perusteella.

Virhemaksun suuruuden määräytyminen teon moitittavuuden perusteella on ollut silloin tällöin esillä.

Muutettaessa pysäköintivirhemaksusta annettua lakia 2005 Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta katsoi, että haitan luonteen määrittely ja arviointi monimutkaistaisi järjestelmää ja tekisi siitä vaikeasti sovellettavan. Valiokunta katsoi, että järjestelmän tulee säilyä kaavamaisena eikä pysäköinninvalvonnalle tule siirtää haitallisuuden arviointia, vaan tämän arvioimisen tulee jäädä poliisiviranomaiselle.

Valmisteltaessa nyt voimassa olevaan lakia pysäköinninvalvonnasta motittavuuden perusteella määräytyvä virhemaksun suuruus ei myöskään saanut kannatusta.

Helsingin kaupungin pysäköintipolitiikassa asian eteenpäin vieminen on kuitenkin otettu yhdeksi hankkeeksi ja asiaa tullaankin varmasti kaupungin taholta edistämään.

Mitä valvontaan tulee, voidaan todeta, että pysäköinninvalvonta valvoo myös iltaisin ja viikonloppuisin ja myös poliisi valvoo pysäköintiä. Poliisi antaa pysäköintivirhemaksuja hyvin usein myöhään illalla ja yöllä. Pysäköinninvalvonta myös puuttuu näihin virheisiin varhain aamulla, ennen kuin ajoneuvo on poistunut virheestä.

Ystävällisin terveisin
Kaija Kossila
kunnallinen pysäköinninvalvoja

Kuva: By Roopeank – Oma teos, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49602785

Pe 14.6 tsto on kiinni