Milloin on peiliin katsomisen paikka ?

Lähes kaksi kolmasosaa Liikenneturvan kyselyyn vastanneista kokee, että monelta autoilevalta jää pyörällä liikkuvat huomioon ottamatta liikenteessä. Vastaavasti kolme neljästä on sitä mieltä, että pyörällä kulkevan ennakoitavuudessa on parantamisen varaa.

Liikenneturva selvitti viime vuoden lopulla suomalaisten mielipidettä koetusta turvallisuudesta liikenteessä*. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa oli samaa tai lähes samaa mieltä väittämästä, että moni autoileva ajaa niin, että nämä eivät huomioi jalan tai pyörällä liikkuvien turvallisuutta.

”Ihmiset muistavat helposti ne tilanteet, jolloin toiseen tienkäyttäjäryhmään kuuluva on tehnyt jotain omasta mielestä tyhmää tai vaarallista. Jo muutamasta yksittäisestä kokemuksesta voi tulla useuden vaikutelma. Valtaosa kokemuksista voi kuitenkin olla positiivisia tai neutraaleja. Niihin ei vaan kiinnitetä huomiota, koska kaikki toimii, kuten pitääkin”, pohtii Liikenneturvan kehittämispäällikkö Antero Lammi.

Kolme neljästä vastaajasta oli sitä mieltä, että moni pyöräilevä ajaa niin, että autoilevan on vaikea ennakoida tämän toimintaa. Kuitenkin lähes kaksi kolmesta oli sitä mieltä, että pyöräillessä liikennesäännöt ovat yhtä velvoittavia kuin silloin, kun ollaan liikenteessä autolla tai muulla moottoriajoneuvolla.

Omaa virhettä selitetään hankalalla paikalla – toisen mokaan syynä törppöily

Vaikka toisten tienkäyttäjien toiminnassa tunnistetaan turvallisuutta vaarantavia piirteitä, omassa ajotavassa tätä ei kuitenkaan huomata. Valtaosa autoilevista on sitä mieltä, ettei aja niin, että pyöräilijöiden, jalankulkijoiden tai moottoripyöräilijöiden turvallisuus vaarantuisi.

Viitisen prosenttia vastanneista kertoi huomanneensa, että joskus ajaa toisten liikkujien turvallisuutta vaarantaen.

”Oman toiminnan taustalla oleva kokonaistilanne tunnetaan. Jos itse tekee liikenteessä virheen, sen selittää itselleen helposti tilanteen kautta. Toisen toiminnan taustoja ei tunneta, vaan ne tulkitaan herkästi toisen persoonan kautta. Eli kun itse mokaa, oli hankala paikka ja kun toinen mokaa, oli hankala kuljettaja”, hymyilee Lammi.

”Väärinymmärryksiä ja erehdyksiä sattuu jokaiselle. Kun toinen toimii väärin, pitää tietoisesti yrittää tehdä siitä neutraali tulkinta ja pitää pää kylmänä”, Lammi toteaa.

*Liikenneturva seuraa tieliikenteen ilmapiirin kehitystä vuosittain toistettavien kyselyjen avulla. Kyselyn tiedot kerättiin joulukuussa 2015 internetpaneeli GallupForumissa. Kaikkiaan haastateltiin 1658 henkilöä, joista autoilijoita oli 1290 eli 78 prosenttia. Tutkimuksen on Liikenneturvan toimeksiannosta suorittanut TNS Gallup Oy.

Pe 14.6 tsto on kiinni