Tiedotteet

Liukuesteet ovat halpa henkivakuutus

Eräs suutari kertoi kerran, kuinka asiakas ei ollut raaskinut ostaa muutaman kympin liukuesteitä. Jonkin ajan kuluttua sama asiakas palasi jalka paketissa ja totesi, että liukuesteet olisivat tulleet edullisemmaksi kuin pitkä toipuminen ja sairasloma.

Kaatumisia ja liukastumisia on kutsuttu suomalaiseksi kansantaudiksi. Ensiapuun hakeutuu vuodessa noin 80 000 ihmistä kaatumisen seurauksena. Yhden kaatumistapaturman hinta on keskimäärin 6000 euroa ja vuosittain kaatumiset aiheuttavat noin 600 miljoonan euron kustannukset vakuutuskorvauksineen. Joka kolmas suomalainen liukastuu talvella. Kaatuminen on ikääntyvien yleisin tapaturma − joka toinen yli 65-vuotiaan kaatuminen johtaa vammaan. Vakavimpia seurauksia ovat kallovammat ja lonkkamurtumat. Lukuja tärkeämpää on kuitenkin inhimillinen kärsimys, jonka kaatuminen ja siitä johtuva loukkaantuminen aiheuttaa. Erityisesti ikäihmisillä loukkaantuminen rajoittaa toimintakykyä sekä kaventaa elämänpiiriä. Noin kolmasosa jää pysyvään laitoshoitoon vakavan kaatumistapaturman seurauksena. Valtaosa kuolemaan johtaneista tapaturmista on kaatumisia.

Liukastumistapaturmien ehkäisyä tulisi ajatella kokonaisuutena. Jos talvikunnossapidosta säästetään, kulut näkyvät sairaanhoidossa. Yksilön vastuuta ei voi myöskään unohtaa. Nykyään markkinoilla on paljon erilaisia liukuesteitä ja nastakenkiä eri hintaluokissa. Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry on edistänyt turvallista liikkumista liikenteessä jo 25 vuotta ja yhdistykseltä saa hankittua mm. laadukkaita liukuesteitä. Kaatumisia ehkäistään myös lihaskunnon ja tasapainokyvyn ylläpitämisellä.

Helsingin kaupungilla on ilmainen tekstiviestipalvelu, joka varoittaa liukkaasta kelistä. Ohjeet palvelun avaamiseen saa osoitteesta liukastumisvaroitus.fi.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry
hallitus, työntekijät ja jäsenjärjestöt

Turvallinen stadilainen valittiin

TIEDOTE 26.11.2013
Julkaisuvapaa heti

Vuoden 2013 Turvallinen stadilainen on Helsingin Polkupyöräilijät

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry on myöntänyt vuoden 2013 Turvallinen stadilainen -palkinnon Helsingin Polkupyöräilijät ry:lle.

Perusteluina palkinnon myöntämiselle ovat Helsingin Polkupyöräilijät ry:n katuajokoulutus, jossa korostetaan erityisesti polkupyörän oikeaa paikkaa liikenteessä, uudet esitteet jalankulkijan, pyöräilijän ja autoilijan liikennesäännöistä, Helsingin pyöräilevät kaupunginosat -demokratiapilotti, joka aktivoi asukkaita ja kouluttaa maahanmuuttajia sekä Hyvä Työpaikka Pyöräillä -palvelu, joka edistää työmatkapyöräilyä.

nurminen
Helsingin Polkupyöräilijät ry:n puheenjohtaja Janne Nurminen

Poliisi palkitsi Helsingin liikenneturvallisuusyhdistyksen

TIEDOTE 9.10.2013
Julkaisuvapaa heti

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys palkittiin

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry:lle on myönnetty poliisin liikenneturvallisuuspalkinto. Liikenneturvallisuuspalkinto myönnetään ansiokkaasta toiminnasta liikenneturvallisuuden hyväksi.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry on perustettu vuonna 1989 tekemään paikallista liikenneturvallisuustyötä. Toiminnot painottuvat erityisesti lasten, nuorten, maahanmuuttajien ja ikääntyneiden turvallisen liikkumisen edistämiseen. Toimintaa rahoittaa Helsingin kaupunki ja yhteistyötä tehdään Helsingin kaupungin eri hallintokuntien, poliisin, Liikenneturvan ja jäsenyhdistysten kanssa.

− Palkinto on osoitus siitä, että ruohonjuuritason työtämme 0-vision toteutumiseksi arvostetaan, yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Saarnio kiittelee. Liikenneturvallisuuden 0-visiolla pyritään siihen, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai vakavasti loukkaantua liikenteessä. Hallituksen jäsen, komisario Dennis Pasterstein puolestaan toteaa, että palkinto on kiitos ja kunnianosoitus myös muille kolmannen sektorin toimijoille.

Poliisin liikenneturvallisuuspalkinnon vastaanotti vs. toiminnanjohtaja Satu Lehtinen ja sen jakoivat Liikkuvan poliisin päällikkö Kari Rantala ja ylikomisario Matti Hänti poliisin liikenneturvallisuusseminaarissa Tampereella 9.10.2013.

Pe 14.6 tsto on kiinni