Poliisi tiedottaa: Suojatiet ja matkapuhelinten käyttö poliisin tehotarkkailussa ensi viikolla

Poliisi valvoo ensi viikolla (12 – 18.12.2016) tehostetusti suojateihin sekä tarkkaamattomuuteen liittyviä asioita. Myös turvavyön käyttöä sekä rattijuopumuksia valvotaan.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta muistuttaa, että pimeään vuodenaikaan on tärkeää, että ihmiset näkyvät ja kuljettajat keskittyvät liikenteeseen liittyviin asioihin.

– Viimeisimmän seurantatutkimuksen mukaan heijastinta käyttää vain hiukan yli puolet jalankulkijoista. Vuonna 2014 tapahtuneista hämärällä ja pimeällä kuolleista 16 henkilöstä vain yksi käytti heijastinta, Ihalainen sanoo.

Suomessa vuonna 2014 liikenneonnettomuuksissa kuolleista, jotka eivät käyttäneet turvavyötä, olisi vyön käyttö pelastanut arviolta 24 prosenttia eli 16 henkilöä (Liikennevakuutuskeskuksen vuosiraportti 2014).

Liikenneturvan tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2015 turvavöitä käytti henkilöauton etuistuimella taajamissa 93 prosenttia ja taajaman ulkopuolella 96 prosenttia kuljettajista/matkustajista.
Ihalainen korostaa, että turvavyön käyttäminen sekä suojatietä koskevien säännösten parempi kunnioittaminen lisäisi merkittävästi meidän kaikkien turvallisuutta liikenteessä.

Lisätietoja:

poliisitarkastaja Heikki Ihalainen, p. 0295 481756

Varaudu liukkaisiin – erityishuomio turvaväliin ja tilannenopeuteen

Yöpakkasten mukanaan tuoma liukkaus voi yllättää liikenteessä. Lämpötilan ei välttämättä tarvitse olla edes nollassa – jo ilman jäähtyminen voi saada tien paikoin petolliseksi. Liikenneturva painottaa, kuinka olennaista on ottaa mahdollisesti liukkaat riskipaikat huomioon ajossa ja asettaa oma ajonopeus olosuhteiden vaatimalle tasolle.

Tiet muuttuvat liukkaiksi, kun lämpötila käy yön aikana nollassa tai lähellä nollaa. Märkä tienpinta jäätyy esimerkiksi silloin, kun sateisen päivän jälkeen taivas selkenee yöksi ja lämpötila laskee. Välttämättä jäätyminen ei kuitenkaan edellytä sateita. Kun ilma on tarpeeksi kosteaa ja alkaa kylmetä, saa se aikaan liukkaan kuuran muodostumista.

”Vaikka kuuran vaalean hohteen voi erottaa tien pinnasta paljain silmin, voi se renkaiden alla myös kiillottua vaikeasti havaittavaksi esimerkiksi moottoriteiden rampeissa ja risteysalueilla. Ylipäätään liukkautta voi esiintyä hyvinkin paikallisesti jäätymiselle alttiissa paikoissa, kuten silloilla, mutkissa, peltoaukeiden notkelmissa ja varjopaikoissa, jotka voivat olla koko päivänkin jäässä, vaikka tiet muualla olisivat sulia tai kuivia”, Liikenneturvan koulutusohjaaja Toni Vuoristo kuvailee.

Musta jää aiheuttaa vielä omat haasteensa, sillä se on poikkeuksellisen liukasta ja vaikea havaita. Pahimmillaan jääkerros näyttää auton valokeilassa samalta kuin märkä tienpinta.

Turvallisuutta kahdella t:llä: turvaväli ja tilannenopeus

Vakaat kesän keliolosuhteet totuttavat kuljettajat käyttäytymään olojen mukaisesti. Tottumuksen vuoksi olosuhteiden muuttuessa äkillisesti ei kuljettajan käyttäytyminen välttämättä muutu riittävästi.

”Kesken aamuvalmisteluiden ei monella ehken ole tien pinnan olosuhteet päällimmäisenä mielessä. Vaikka lämpömittarista pikkupakkasen rekisteröisikin, sitä ei välttämättä huomioida omassa ajossa. Nyt on kuitenkin viimeistään aika ottaa liukkaat riskipaikat omilla reiteillä huomioon ja tiedostaa, että ei se liukkaus aiheuta onnettomuuksia vaan kuljettajan oma toiminta, tai oikeastaan toimimattomuus”, Vuoristo toteaa.

Miten liukkaalla voi sitten ajaa turvallisesti? Vuoristo tarjoaa kahta kulunutta lääkettä:turvaväliä ja tilannenopeutta.

”Oikea tilannenopeus ehkäisee pidon menetystä ja riittävä turvaväli peräänajoa tai muuta onnettomuutta. Liian suurella nopeudella ei auton abseista tai muusta turvatekniikastakaan ole hyötyä, jos renkaiden pito pääsee irtoamaan tien pinnasta, vaikka nopeuden muutoksen tai ratin kääntämisen seurauksena.”

Vinkit liukkaiden varalle:

  • Valitse tilannenopeus liikenteen, kelin ja oman ajotaidon mukaan.
  • Vältä voimakkaita ohjausliikkeitä.
  • Aja kaarteeseen maltillisella nopeudella: näin vältät voimakkailta jarrutuksilta itse kaarteessa, mikä voi johtaa sivuluisuun.
  • Vältä ohituksia huonolla kelillä. Varomattomat ohitukset voivat liukkailla johtaa ajoneuvon hallinnan menetykseen.
  • Pidä riittävä turvaväli edellä ajavaan.

Lisätietoa:
koulutusohjaaja Toni Vuoristo, Liikenneturva, 020 7282 349
koulutusohjaaja Erkka Savolainen, Liikenneturva, 020 7282 397

Joka toinen polkee pimeällä valoitta

Liikenneturvan seurantojen mukaan joka toiselta suomalaiselta puuttuu pyöräillessä lain vaatima valo pimeän aikaan. Paitsi että kunnollinen valo auttaa polkiessa näkemään, helpottaa se myös muita tiellä liikkujia havaitsemaan pyöräilevän.

Hämärän tai pimeän aikaan sekä sadesään tai muun näkyvyyttä haittaavan kelin vallitessa on pyörän ja pyöräilijän näkyvyys tärkeä turvallisuustekijä. Pimeällä pyöräillessä on ajon aikana oltava eteenpäin vaaleaa valoa näyttävä valaisin. Valoja edellytetään myös silloin, kun näkyvyys on huono.

Silti vain joka toinen pyöräilee valoin.

”Katuvalojen loisteessa voi ajatella, että näkyvyys on riittävä. Vaikka itse vielä näkisi minne polkea, se ei tarkoita, että muut liikkujat havaitsisivat pimeän pyöräilijän ajoissa. Valotonta pyöräilijää ja heijastimetonta kävelijää voi olla vaikea havaita valojen ja varjojen kätköistä”, Liikenneturvan yhteyspäällikkö Leena Piippa toteaa.

”Syyt valon uupumiseen voivat olla niinkin tavanomaisia kuin unohdus, kiire tai silkka ajattelemattomuus. Syksyn edetessä illat pimenevät yhä aikaisemmin ja kasvavaan hämärään kannattaa varautua ottamalla pyöränvalo aina mukaan, vaikka liikkeelle lähtisikin vielä valoisalla. Erityisen vastuullisessa asemassa ovat vanhemmat, joiden kuuluu tarkistaa, että lapsilla on pyörässä valot ja heijastimet kunnossa ja että niitä myös käytetään”, Piippa painottaa.

Valon käytön lisäksi pimeällä pyöräilevän on hyvä suhteuttaa ajonopeus näkyvyysolojen mukaiseksi. Näin havaintojen tekoon jää enemmän aikaa ja pyörän saa pysäytettyä nopeammin ja hallitummin tarvittaessa.

Tarkista pyörän heijastimet ja valot säännöllisesti

Pyörässä tulee olla myös etu- ja takaheijastin sekä sivuheijastimet. Etuheijastimen tulee olla valkoinen ja sivuheijastimien valkoisia tai ruskeankeltaisia. Sivuheijastimet tulee olla polkupyörän sekä etu- että takaosassa kummallakin sivulla. Sivuheijastimina hyväksytään myös heijastavat renkaat. Pyörän takana on loistettava vähintään punainen kissansilmäheijastin, mutta punainen takavalo parantaa pyörän havaittavuutta, jos polkee paljon pimeässä vaikkapa maanteillä.

”Valoja katsastaessa kannattaa tarkistaa valaisimen suunta, ettei valo vahingossa osoita suoraan vaikkapa vastaantulevan pyöräilijän silmiin tai häikäise kävellen tai autolla liikkuvia. Kun ajovalo on asetettu tasaiselle vilkkumoodin sijasta, ei se häiritse muita tiellä liikkuvia ja myös pyöräilevä näkee tien paremmin”, Piippa muistuttaa.

Pimeällä näkyvyyttä edistää lisäksi pyöräilijän heijastin, heijastavat vaatteet tai heijastinliivi. Pinna- ja poljinheijastimet lisäävät näkyvyyttä ja jos kulkuneuvona on laatikkopyörä, voi myös vaunuun kiinnittää heijastinnauhaa.

Muistilista pimeän kelin polkijoille:

  • Käytä ajovaloa pyöräillessäsi hämärällä ja pimeässä – näet itse minne menet ja autat muita liikkujia havaitsemaan sinut ajoissa.
  • Tutustu valovaihtoehtoihin ja satsaa hyvälaatuiseen.
  • Kun hankit uuden polkupyörän, osta samalla valot.
  • Aseta nopeutesi tilanteen ja näkyvyyden mukaan –  hidastamalla tahtia jää tarpeellisten havaintojen tekoon enemmän aikaa.

Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä taajamissa ensi viikolla – Huomio turvalaitteiden käyttöön ja tarkkaamattomuuden aiheuttajiin

Poliisi valvoo tehostetusti liikennettä 12. – 18.9.2016. Tehostettua valvontaa suoritetaan porrastetusti eri päivinä eri poliisilaitosten alueilla. Valvontaa kohdennetaan erityisesti turvalaitteiden käytön sekä tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvontaan.

– Valvonnan kohteina ovat turvavyön ja suojakypärän käytön ohella matkapuhelimen käyttö ajon aikana sekä muut liikennerikkeet, joiden taustalla on kuljettajan huomion herpaantuminen liikenteessä. Tarkkaamattomuus voi ilmetä esimerkiksi sähköpostin tai asiapapereiden lukemisena ajaessa, poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta sanoo.

Valvontaa kohdennetaan erityisesti taajamien risteysalueille ja koulujen lähistöille.

– Ensi viikolla kouluissa vietetään liikenneturvallisuusviikkoa, joten valvonnassa huomioidaan myös koululaisten liikennekäyttäytyminen. Näin tuemme koulujen liikenneturvallisuustyötä, Ajaste toteaa.

 

Poliisi tiedottaa: Poliisi pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta: Rikesakko 7 km/h ylinopeudesta

Poliisi puuttuu lokakuun alusta aiempaa herkemmin ylinopeuksiin. Uusi valtakunnallinen linjaus ohjeistaa antamaan rikesakon 7 km/h ylinopeudesta.

– Poliisin tavoitteena on vaikuttaa ajokäyttäytymiseen, jotta keskinopeudet laskevat, onnettomuudet vähenevät ja niiden seuraukset lievenevät, poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen sanoo.

– Poliisin valvonta vaikuttaa tutkitusti ajokäyttäytymisen. Tienkäyttäjät pyrkivät noudattamaan säännöksiä sen mukaan miten he olettavat viranomaisten niihin puuttuvan.

– Prosentin muutos keskinopeudessa muuttaa loukkaantuneiden määrää kahdella prosentilla ja kuolleiden määrää neljällä prosentilla.

Valvontaa erityisesti riskipaikkoihin

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä liikenteessä pyritään puolittamaan vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteesta ollaan edelleen varsin kaukana.

Holopaisen mukaan puuttumiskynnys ylinopeuksiin on jatkossa eurooppalaista keskitasoa.

– Sekä matalampia että korkeampia kynnyksiä löytyy. Esimerkiksi Ruotsissa rajana on 6 km/h.

Puuttumiskynnyksen ohella ohjeessa kehotetaan suuntamaan valvontaa ensisijaisesti riskipaikkoihin kuten päiväkotien ja koulujen läheisyyteen sekä paikkoihin, joissa liikenneonnettomuuksia on tapahtunut.

Koetun kiinnijäämisriskin säilyttämisen vuoksi nopeusvalvontaa suoritetaan myös muilla tie- ja katuosuuksilla.

Suomalaisille raskaan liikenteen ammattikuljettajille kultavyöry

Kuusi MM-kultaa Suomeen

Rahtarit ry järjesti elokuun lopussa 30. UICR:n MM Ajotaito –kilpailut Jyväskylässä. Joka toinen vuosi järjestettävät kilpailut keräsivät tällä kertaa yli 130 osallistujaa, jotka edustivat 13 eri maata.

Kilpailussa raskaan liikenteen ammattikuljettajat suorittivat tarkkuutta vaativia tehtäviä. Ajotaitoradalla oli useita mittaustehtäviä, joissa kuljettajan tuli pysäyttää ajoneuvo oikealle etäisyydelle esimerkiksi takaesteestä tai sivunauhasta. Radalla nähtiin myös mm. porttitehtävä, jossa portin ulommainen kehikko avattiin auton etupuskurilla sekä kapselit, joihin tuli osua oikealla etupyörällä. Radan lisäksi kuljettajat suorittivat ajoonlähtötarkastuksen, jossa he kiersivät ajoneuvonsa etsien mahdollisia vikoja tai puutteita, sekä kirjallisen kokeen, missä oli kuljetusalaan liittyvien kysymysten lisäksi ensiapukysymyksiä.

Ajotaitoradalla paremmuudesta kilpailtiin kuudessa kilpailusarjassa: kuorma-auto, linja-auto, puoliperävaunu, täysperävaunu, nuoret (alle 22 v) sekä pakettiauto. Näiden lisäksi järjestettiin erillinen taloudellisen ajon kilpailu, jossa kilpaili yksi henkilö jokaisesta osallistujamaasta sekä hallitseva maailmanmestari.

Rahtarit ry lähetti kilpailuun Suomen virallisen edustusjoukkueen, joka oli valittu SM Ajotaito 2014 ja 2015 tulosten perusteella. Joukkueemme menestyi loistavasti ja saimme Suomeen peräti neljä henkilökohtaista mestaruutta sekä kaksi joukkuekultaa. Linja-autosarjan voittajalla Pentti Havilla oli lisäksi koko kilpailun paras tulos. Kokonaisjoukkuekilpailussa olimme hopealla.

Uudet maailmanmestarit:
Sarja, nimi ja kotipaikka
A – kuorma-auto: Harry Winqvist, Vantaa
B – linja-auto: Pentti Havi, Teuva
D – täysperävaunu: Jukka Haanpää, Haapajärvi
Eco – taloudellinen ajo: Petri Haikara, Raahe

Lisätietoja ja kuvia: http://rahtarit.fi/yhdistys/kilpailut/mm_ajotaito/media

Poliisi valvoo tehostetusti ylinopeuksia

Kuluvalla viikolla toteutetaan Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) nopeusvalvontaoperaatio ympäri Eurooppaa. Kaikki Suomen poliisilaitokset osallistuvat valvontaan.

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Pasi Kemppaisen mukaan niin Euroopassa kuin Suomessakin nopeudet ovat yksi merkittävä uhka liikenneturvallisuudelle.

– Kun nopeus kasvaa ja se on tilanteeseen sopimaton, kuljettajan omalle havainnoinnille jää vähemmän aikaa ja sitä myötä havaintovirheiden määrät ja siitä aiheutuvat riskit kasvavat, Kemppainen toteaa.

Kemppaisen mukaan on varsin yleistä, että ylinopeuden vaikutusta yliarvioidaan aikasäästöjen näkökulmasta ja aliarvioidaan siitä aiheutuvien riskien näkökulmasta.

– Esimerkiksi ajamalla vilkkaassa taajamassa kahden kilometrin matkan 40 km/h nopeusrajoituksen sijasta nopeudella 50 km/h, saavutetaan aikasäästöä 36 sekuntia. Tämä tuskin kenenkään aikataulua pelastaa, kun suhteuttaa sen aiheutettuun riskiin. Ajamalla 40 km/h nopeusrajoituksen mukaan ajoneuvon saa kesäkelillä pysähtymään 20 metrin kohdalla. Samassa kohdassa 50 km/h ajava autoilijalla on vauhtia jäljellä 38 km/h. Törmäys tuolla vauhdilla varsinkin jalankulkijaan tai pyöräilijään on todella vaarallinen, Kemppainen sanoo.

Poliisin valvonnassa painotetaan tämän valvontaiskun yhteydessä liikuteltavien automaattivalvonta-autojen käyttämistä poliisimiesten suorittaman ja kiinteän automaattivalvonnan rinnalla. Liikuteltavia yksiköitä voidaan hyödyntää paikoissa, joissa muutoin on hankala suorittaa valvontaa, esimerkiksi taajamissa, vilkkailla tieosuuksilla ja kiinteiden automaattivalvonnan kameratolppien väleissä.

Lisätietoja:

poliisitarkastaja Pasi Kemppainen, puh 0295 481 631

Poliisi valvoi koululaisten liikenneturvallisuutta koulujen alkaessa

Koulujen alkaessa poliisi valvoi tehostetusti koululaisten liikenneturvallisuutta erityisesti suojateillä ja koulujen lähistöillä 8.8. – 17.8.2016.

Suojateiden lisäksi poliisi valvoi muutoinkin kevyen liikenteen käyttäytymistä, kaikkien tienkäyttäjäryhmien liikennevalojen noudattamista ja turvalaitteiden käyttöä sekä tekijöitä, jotka aiheuttavat tarkkaamattomuutta liikenteessä. Valvonnalla poliisi on tukemassa Liikenneturvan Sinä teet suojatien -kampanjaa.

Valvonnassa todettiin turvalaiterikkomuksia yhteensä 781 kappaletta, joista 20:ssa oli kyse lapsesta. Suojatierikkeistä annettiin rikesakko tai rangaistusvaatimusseuraamus (sakko) kaikkiaan 153 tapauksessa, joista valtaosa (70) koski esteettömän kulun antamatta jättämistä suojatiellä olevalle tai sille astuvalle.

Määrää voidaan Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kari Onnisen mukaan pitää huolestuttavana, koska koulujen alkamiseen liittyi voimakas ennakkotiedottaminen.

– Ja suojateiden tulisi olla nimensä mukaan turvallisia paikkoja tien ylittämiseen, Onninen korostaa.

Huolestuttavinta olivat Kari Onnisen mukaan kuitenkin 674 tarkkaamattomuuteen liittyvää rikettä, joista 523 matkapuhelimen ajon aikaista käyttöä sekä 1 904 kappaletta kirjalliseen seuraamukseen johtanutta ylinopeutta.

Tarkkaamattomuus liittyi tälläkin kertaa erityisesti kännykkärikkeisiin, mutta tarvittaessa puututtiin kaikkiin havainnointikykyä heikentäviin tekijöihin. Tutkijalautakuntien raporttien mukaan matkapuhelimen käyttö on taustariski keskimäärin kolmessa kuolonkolarissa joka vuosi.

Lisäksi valvonnassa paljastui muun muassa kymmeniä rattijuopumuksia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia, ajo-oikeudettomia kuljettajia sekä etsintäkuulutettuja.

Valtakunnallisen valvontajakson päättymisestä huolimatta poliisi jatkaa edelleen alueellisesti koulujen läheisyyteen kohdennettua liikennevalvontaa.

Lisätietoja:

poliisitarkastaja Kari Onninen, p. 0295 481757

Missä on mopon paikka?

Mopolla on mukava huristella kesällä. Mutta missä sitä saikaan kuljettaa? Liikenneturva muistuttaa, että ajoradalla mopolla kuljetaan oikeassa reunassa, tai pientareella. Pyöräteillä mopolla saa ajaa, jos se on erikseen lisäkilvellä sallittu. Mopoautolla puolestaan liikutaan aina ajoradalla.

Mopolla on ajettava ajoradan niin oikeassa reunassa kuin mahdollista, yleensä pientareella. Myös kevyen liikenteen väylällä saa mopolla ajaa, jos väylämerkki on varustettu sallittu mopoille -lisäkilvellä. Mopoauton paikka on normaalisti kaistalla, kuten tavan henkilöautoilla.

”Sallittu mopoille -lisäkilpi mahdollistaa mopolla ajamisen kevyen liikenteen väylällä, mutta se ei pakota siihen. Eli mopoilija saa itse vapaasti päättää ajaako hän ajoradalla vai pyörätiellä. Mopoautolla on toki ajettava aina ajoradalla muun moottoriliikenteen seassa”,Tapio Heiskanen Liikenneturvasta toteaa.

”Esimerkiksi monikaistaisilla kanta- ja seututeillä, kuten kehäteillä, ei mopoilua ole kielletty. Tovin kun jokainen asiaa pohtii, ymmärtää kyllä, miksi monikaistaisella kehätiellä mopoilu ei kuitenkaan ole suositeltavaa. Mieluummin kannattaa valita rinnakkainen, vähän pienempi väylä kuin sukeltaa vilkkaalle tielle, jossa nopeuserot omaan kulkupeliin nähden voivat olla 35-55 km/h”, Heiskanen vinkkaa.

Jos mopoilu on sallittu kevyen liikenteen väylällä, on siihen usein pätevä syy.

”Vaikka mopoilija olisi tottunut kulkemaan ajoradalla muun liikenteen seassa, kannattaa mopo ohjata kevyen liikenteen väylälle, jos siellä on mopoilu sallittua. Sallittua mopoille -merkit on jätetty joillekin väylille tarkoituksella: nopeudet voivat olla korkeita, liikennettä poikkeuksellisen paljon tai kulussa runsaasti raskasta kalustoa. Tällöin mopolla on turvallisempaa valita kevyen liikenteen väylä”, Heiskanen toteaa.

Kevyen liikenteen väylällä on mopollakin muistettava liikkua varovaisuusvelvoitteen mukaisesti. Vauhtia on syytä hiljentää pienten lasten, kävelijöiden ja pyöräilijöiden kohdalla ja varmistaa että nämä ovat havainneet takaa tulevan mopon. Risteystilanteissa kannattaamopoilijan myös hidastaa vauhtia ja varmistaa, että esimerkiksi päätieltä kevyen liikenteen väylän yli kääntyvän ajoneuvon kuljettaja on ehtinyt huomata mopolla kulkevan.

Suosi pitkiä lahkeita – myös kyytiläisenä

Vaikka keli olisi lämmin, kannattaa mopon sarviin tarttuvan varustautua ajohanskoin ja pitkin housuin. Myös matkustajalle pitkät housut ovat hyvä valinta.

Pienestäkin kaatumisesta voi tulla ikävät asfaltti-ihottumat paljaalle iholle. Ihan jo perinteiset farkut suojaavat monin verroin paremmin kuin shortsit tai hame”, Heiskanen vinkkaa.

Lisätietoa:
yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen, Liikenneturva, 020 7282 362

Koirat, kissat ja gerbiilit automatkalle

WP_20130712_004Lemmikki lomarenkaiden kyytiin: isompi sedanin takakonttiin ja pienempi takaikkunalle maisemia ihailemaan?
Ei näin. Eläintä ei saa kuljettaa
umpinaisessa tavaratilassa, se ei saa matkustaa vapaana matkustamossa, eikä sen paikka ole myöskään ihmismatkustajan sylissä.

Äkkipysäytyksessä autossa olevat ihmiset ja tavarat jatkavat matkaansa, kunnes joko turvalaite tai auton rakenne pysäyttää liikkeen. Tällaisessa tilanteessa pienikin paino moninkertaistuu, suuresta puhumattakaan: maantienopeuksilla 80-kiloisen matkustajan, ihmisen tai eläimen, aiheuttama törmäysvoima on 12 000 kg. Ns. irrallaan matkustava takapenkkiläinen voi näin koitua etupenkillä istuvan kohtaloksi.

Farmariauton takaosaan asennettu koiraverkko estää kolaritilanteessa lemmikkejä sinkoutumasta ihmisten niskaan, mutta se ei suojaa itse eläimiä. Tavaratilassakin lemmikin on hyvä olla kytkettynä tai kiinteässä/siirrettävässä häkissä. Jos lemmikki matkustaa takapenkillä, se tulee kiinnittää erillisillä turvavyövaljailla auton turvavyöhön; ei koskaan pelkästä kaulapannasta. Kissan tai muun pienen eläimen kuljetuskoppa voidaan kiilata tukevasti takapenkin jalkatilaan.

Matkan aikana on tärkeää huolehtia myös lemmikin matkustusmukavuudesta: varmistaa, että sillä on tilaa asennon vaihtamiseen ja pitää riittävästi jaloittelu- ja juomataukoja. Ihmismatkustajakin kiittää näistä!

Lähteet:
Koiranomistajan peruskurssi
Liikenneturva

Pe 31.5 AP tavoitat meidät puhelimitse / sähköpostilla

Pe 31.5 suljemme klo 15